นักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1

    2566 (56-1 OneReport)
    2565 (56-1 OneReport)
   
2564 (56-1 OneReport)
   
2563 (56-1 OneReport)
   
2562
   
2561
    
2560
   
2559
   
2558
   
2557
   
2556
   
2555
   
2554
   
2553
   
2552
   
2551
   
2550
   
2549
   
2548

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.