นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 พรีเมียร์ คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.Premier-Technology.co.th

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.