ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์ คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
อีเมล : ircontact@premier-technology.co.th
www.Premier-Technology.co.th
captcha
Reload


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.