นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
 - มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
- VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.