เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ บริษัท ไทยอีเลคโทรนิค อุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 9 กรกฎาคม 2516 ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2535 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548

ปลายปี 2548 บริษัทได้ปรับแนวทางธุรกิจใหม่ โดยกาลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อย คือบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ชื่อย่อ "DCS") เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ให้ผลกำไรกับบริษัทมาตลอด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  (ชื่อย่อ "PT") เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549

ในปี 2554 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินและอาคารสำนักงาน "อาคารพรีเมียร์เพลซ" และปรับปรุงอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้าของบริษัทย่อย และนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.