ข่าว / กิจกรรม

ข่าวปี 2558

12 พ.ย. 58   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
12 พ.ย. 58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 58   สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558
9 พ.ย. 58   แจ้งวันหยุดประจำปี 2559
14 ก.ย. 58   แถลงผลประกอบการครึ่งปี 2558 ในงาน SET Opportunity Day (Presentation)
14 ส.ค. 58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
14 ส.ค. 58   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
14 ส.ค. 58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 พ.ค. 58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15 พ.ค. 58   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
15 พ.ค. 58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
27 ก.พ. 58   งบการเงินรายปี 2557
27 ก.พ. 58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
27 ก.พ. 58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 58   แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.