นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
- VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.