ติดต่อบริษัท

ติดต่อ บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี

 
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพ ฯ 10250 
โทรศัพท์ : 0-2301-1550
โทรสาร : 0-2398-1188 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.