เกี่ยวกับบริษัท

บจก. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ดีซีเอส) ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 และเป็นองค์กรที่บริหารงานโดยคนไทยภายใต้การลงทุนของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  ด้วยจุดมุ่งหมายในการนำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับการยอมรับจากบริษัทคู่ค้าชั้นนำระดับโลกกว่า 100 บริษัท รวมทั้งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำกว่า 1,000 รายทั่วประเทศไทยในทุกภาคธุรกิจหลักของประเทศไทย เป็นการยืนยันได้ถึงสิ่งที่บริษัทฯได้ยึดมั่นและถือปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบัน บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทส ระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ ตลอดจนระบบการแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์ทางอีเลคโทรนิคโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถร่วมยกระดับการเข้าถึงและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารของคนในสังคมไทยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

สินค้าและบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
    1.1 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)
    1.2 ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
    2.1 ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจและระบบบริหารองค์กร (Business Application Software)
    2.2 ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล (Operating System and Database)
    2.3 ซอฟท์แวร์เครื่องมืออรรถประโยชน์ (Tools & Utilities Software)

3. กลุ่มงานบริการ

 • บริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
 • บริการไอทีเอาต์ซอร์ส (IT Managed Service)
 • บริการ SaaS (Software as a Service)
 • บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center & Disaster Recovery Center)
 • บริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
 • ให้คำปรึกษาการจัดการระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และการวางแผนการสำรองข้อมูลฉุกเฉิน
 • บริการสำนักงานสำรองฉุกเฉิน (Office Continuity Service)
 • บริการบำรุงรักษารายปีสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (Annual Maintenance Services)
 • บริการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance)
 • บริการทดสอบระบบความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายองค์กร
 • บริการให้เช่าอุปกรณ์มัลติมีเดีย
 • บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Development)
 • บริหารและจัดการสื่อข้อมูลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง อาทิ การผลิตสื่อดิจิตัล การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.