นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 (27 เม.ย. 2549)

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549


รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 (4 ต.ค. 2549)

- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.