นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2566  
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2565  
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2564  
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2563  
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2562  
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2561
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2560
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2559
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1 
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2558   
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2557
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2556
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2555
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2554
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2553
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2552
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2551
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2550
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     
  งบการเงิน ปี พ.ศ. 2549
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
     

 

 


ลิขสิทธิ์ © 2018 Premier Technology PCL. สงวนลิขสิทธิ์.